อนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

คำขอขมาพระรัตนตรัย 4
อารัมภบท 20
สารบัญ 21
ประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 23
หลวงพ่อกับวัดท่าซุงวาระที่ ๓ 26
พันธะสัญญาเดิม นัดพบกันที่..วัดท่าซุง 26
พุทธพยากรณ์ ณ พระอุโบสถวัดท่าซุง 36
ผู้ที่จะมาบูรณะวัดท่าซุงในกาลข้างหน้า 38
โอวาทคล้ายวันเกิด (๒๓ ส.ค. ๒๕๒๒) 41
หลวงพ่อเริ่มปราถนาพุทธภูมิ 48
พระพุทธพยากรณ์ที่ภูกระดึง 53
พระพุทะพยากรณ์ที่เขื่อนยันฮี 55
ลูกใกล้ และ ลูกไกล 63
คำสั่งสุดท้าย ( ๗ ส.ค. ๒๕๓๕ ) 70
บันทึกพิเศษที่ชิคาโก 75
บันทึกพิเศษที่ลอสแองเจลิส 77
มรณสัญญา ความตาบครั้งที่ ๑ 81
ปัจฉิมโอวาท 95
ฉีกพันธะสัญญาเดิม..แล้วนัดพบกันที่พระนิพพาน 98
ชีวิตและปฏิปทาของหลวงพ่อ 101
เรื่องในอดีต 101
เล่าเรื่องเมื่องนิพพาน 105
บารมีเต็ม 108
ของเก่าตามมา 117
ประเทศไทยไม่เคยขาดพระอรหันต์ 122
เด็กฝาก 127
วิธีสอนกรรมฐานของหลวงพ่อปาน 129
ธุดงค์ป่าดงพญาเย็น 133
พิธีพุทธาภิเษก 149
ความหวังของฉัน 156
ท่านหญิงวิภาวดี 161
จ่าพัว 172
คุณแม่จันทนา วีระผล 179
หลวงพ่อตอบปัญหา 181
หลวงพ่อขนมจีน 188
ลูกศิษย์บันทึก 191
พระครูสังฆรักษ์ สุรจิตฺโต 191
พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ 193
เยาวลักษณ์(ขวัญ) มิตรศรัทธา 202
ร้อยโทชัยศรี มีสวย 208
เรื่องเล่าจากหมวดตระกูล 209
จุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ 211
สุภาวดี รักซ้อน 212
กิมลุ้ย สร้อยผึ่ง 215
ไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ 216
มนตรี มั่งคง 218
อ.วิโชติ กุลเกตุ 221
อ.นิภา เจนกสิสารท 222
วิลาวัณย์ วรินทร์รักษ์ 224
บุญถึง สุวรรณวิสิฏฐ์ 226
จันทร์นวล นาคนิยม 230
กิมกี หลากสุขถม 233
นายดาบตระกูล เปาริก 235
สืบงานสอน ต่องานสร้าง สานงานสาธารณประโยชน์ 249
บูรณะ ๑๒ ไร่ งาน ๒ ปี ให้เสร็จในเวลา ๘ เดือน 317
สมบัติพ่อให้ 337

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAxNDYz