พระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ)

ประวัติ พระราชภาวนาโกศล 13
ปราสาททองคำ 39
โลงแก้ว 43
สวนสมเด็จ 47
วิหารน้ำน้อย พ.ศ.๒๕๕๗ 51
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 55
อาคารที่พักปฎิบัติธรรม(ตึกขาว) พ.ศ.๒๕๓๙ 58
ตึกรับรองพระเถระ พ.ศ.๒๕๔๕ 61
สร้างพระนอนวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร พ.ศ.๒๕๕๐ 63
อาคารพิพิธภัณฑ์ 67
อาคารที่พักปฎิบัติธรรมพระพินิจอักษร พ.ศ.๒๕๕๘ 72
ลานธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 78
คำนำ 81
สารบัญ 83
ท่านเจ้าคุณนักพัฒนา 88
มุทิตาสักการกถา 90
พระผู้เสียสละและนักพัฒนา 92
น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ 94
ความเคารพและกตัญญูที่เสมอต้นเสมอปลาย 95
ความอดทนความเป็นเจ้าอาวาส 98
บุญคุณหาประมาณมิได้ 100
น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณ 102
เมตตาคอยเป็นห่วง 103
ด้วยหัวใจนอบน้อมบูชา 104
เดินตามแนวทางหลวงพ่อ 106
ท่านไม่เคยใช้พระเดชเลย 107
ท่านเจ้าคุณเคยกล่าวไว้ 108
ท่านเป็นที่พึ่งในจิตใจ 109
ท่านเดินตามหลวงพ่อตลอดเวลา 111
เตือนสติ 114
สืบงานสอน สานงานสร้าง ต่องานสาธารณประโยชน์ 115
มุทิตาสักการะแด่ผู้มีพระคุณ 117
ความเคารพยำเกรงท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 121
หลวงพ่อท่านเจ้าคุณผู้เสียสละ 125
มุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 126
เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อ 128
ฉันรักหลวงพ่อและวัดท่าซุง 130
น้อมกราบมุทิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง 133
ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 135
หลวงพ่อสงเคราะห์ผมอ่านหนังสือ 136
น้อมถวายมุทิตาสักการะ 138
ประทับใจต่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ 139
ความประทับใจต่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 140
ความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ 141
ผู้สืบทอดปฎิปทาของครูบาอาจารย์ 142
ประทับใจในเมตตาบารมี 147
หลวงพ่อทั้งสองผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวง 151
ระลึกถึงท่านเจ้าคุณเสมอมา 153
ต้นโพธิ์อีกต้นหนึ่ง 154
พระผู้ใหญ่ที่มีเมตตาสูงมาก 156
นับเป็นความโชคดีของศิษยานุศิษย์รุ่นหลัง 158
เป็นที่พึ่งแก่ลูกศิษย์ผู้มาภายหลัง 160
ประจักษ์ในปฎิปทาของหลวงพ่อเจ้าคุณ 161
จิตดวงนี้มอบกายถวายชีวิตให้หลวงพ่อ 163
คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระราชภาวนาโกศล 165
หลวงพี่ท่านเจ้าคุณของพวกเรา 167
เจ้าอาวาสองค์ใหม่ข้าเตรียมไว้แล้ว 169
ขอยกเป็ยหลวงพ่ออีกองค์หนึ่ง 172
ศิษย์ผู้มาใหม่ 176
ศูนย์กลางแห่งศรัทธาของลูกศิษย์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ 179
สังขารดับกับธรรมสอนลูก 182
พระคุณของพระราชภาวนาโกศล(วัดท่าซุง) 185
นับเป็นบุญวาสนาของคนรุ่นหลังจริงๆ 187
ความในใจที่อยากบอก 189
หัวใจพุดตานเพื่อพระนิพพานชาตินี้ 191
บันทึกความในใจของลูกศิษย์ 196
ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา 197
อย่าแบกอารมณ์ 198
พระคุณท่าน 201
ศูนย์รวมจิตใจชาววัดท่าซุงในปจจุบัน 203
รู้ได้อย่างไร 205
สอนลูก 207
อยากให้พระเห็นหน้า 208
พระเมตตาที่เปี่ยมล้น 211
เคารพรักและศรัทธา 213
นับเป็นบุญที่สุดของข้าพเจ้า 215
ตัวแทนความรัก 218
ดารัณเด็กวัดท่าซุง 220
หลวงพาอท่านเจ้าคุณในดวงใจ 221
รักและเคารพหลวงพ่อ 225
บันทึกความประทับใจ 227
บารมีธรรม 230
ด้วยรักและผูกพัน 231
คำสอนของท่านที่จำขึ้นใจ 232
ศรัทธาในความกตัญญูของท่านเจ้าคุณ 236
ทางสายกลางที่ควรเป็น 237
เรื่องเล่าริมน้ำ 238
นับเป็นบุญของคณะพวกเรา 239
พระคุณและพระเมตตาที่ข้าพเจ้าได้รับ 240
ท่านเจ้าคุณอนันต์ผู้เป็นเลิศแห่งความกตัญญู 244
นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าและครอบครัว 245
เมตตาหาที่สุดมิได้ 247
แรงบันดาลใจของฉัน 249
ศูนย์ปฎิบัติธรรม(โคราช) ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) 250
รำลึกถึงคำสั่งที่ฝังใจ 252
ความเมตตาที่ได้รับจากหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 253
ที่ยึดหนี่ยวหัวใจของข้าพเจ้า 255
พระผู้ใหญ่ที่ไม่ถือตัว 257
ร่วมสร้างเส้นทางบุญกับหลวงพ่อ 259
ความเมตตา...ยากที่จะทำให้พวกเราลืมได้ 261
ท่านให้กำลังใจทุกครั้งที่พบ 263
จากใจศิษย์ 265
คำสอนที่ประทับใจไม่รู้ลืม 266
ความคิดน้อยใจเริ่มเปลี่ยนไป 268
จำได้ไม่มีวันลืม 269
สังฆคุณกระจ่างแจ้ง ดวงใจ ลูกเอย 271
เคารพรักท่านมาก 274
มุทิตาสักการะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ 276
ความเมตตาของท่าน 277
ผู้สืยทอดเจตนารมณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ 278
ความรู้สึกที่ยากจะลืม 279
ขอน้อมนม้สการท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 281
ช่วยๆงานหลวงพ่อกันนะ 283
สำนึกในพระคุณ 284
ขอเชิดชูคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ 285
ต้นบุญของข้าพเจ้า 286
คำพูด...ที่หล่อเลี้ยงใจคนให้มีความสุข 288
สังโฆอัปปมาโณ 290
ขอเทิดทูนและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 291
พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อข้าพเจ้า 293
กราบไหว้อย่างเต็มหัวใจ 294
น้อมกราบแสดงมุทิตาสักการะ 295
แบบอย่างที่ดีงามให้กับลูกศิษย์ 296
ขอกราบมุทิตาสักการะ 297
ท่านเจ้าคุณหลวงพี่ผู้มีความเมตตา 298
พระผู้ทรงคุณอนันต์ 299
หลวงพ่อ(นันต์) เมตตาสอนในฝัน 300
สืบทอดปณิธานหลวงพ่อ 301
หลวงพ่อท่านเจ้าคุณผู้มีเมตตา 302
เจ้าภาพหนังสือและซีดี งานมุฑิตาจิตฉลอง พระราชภาวนาโกศล 303

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAxNDYz