รายการ "วัตถุมงคล" วัดท่าซุง

พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) ๑,๖๐๐ บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) 1,600 บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) ปิดทอง ๑,๗๐๐ บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) ปิดทอง 1,700 บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) บรรจุพระบรมฯ ๕ องค์ (รุ่นเก่า) ๓,๒๐๐ บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) บรรจุพระบรมฯ 5 องค์ (รุ่นเก่า) 3,200 บาท
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ)
พระคำข้าว (รูปสมเด็จ) ปิดทองติดพระบรมฯ ๕ องค์ 3,300 บาท
 พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ) บรรจุพระธาตุ ๑ องค์ (รุ่นเก่า)
พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ) บรรจุพระธาตุ ๑ องค์ (รุ่นเก่า) 3,200 บาท (หมด)
พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ)
พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ) ปิดทอง" บรรจุพระธาตุ ๑ องค์ (รุ่นเก่า) 3,300 บาท
 พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ)ด้านหลังอุดผงคำข้าว 1,600 บาท
พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ)ด้านหลังอุดผงคำข้าว 1,600 บาท
 พระคำข้าว (รูปหลวงพ่อ)ปิดทอง ด้านหลังอุดผงคำข้าว 1,700 บาท
พระคำข้าวปิดทอง (รูปหลวงพ่อ) ปิดทอง ด้านหลังอุดผงคำข้าว 1,700 บาท
พระหางหมาก (รุ่นแรก) ๑,๖๐๐ บาท
พระหางหมาก (รุ่นแรก) 1,600 บาท (หมด)
พระหางหมากรุ่นแรก (ปิดทอง) ๑,๗๐๐ บาท
พระหางหมากรุ่นแรก (ปิดทอง) 1,700 บาท
พระหางหมากรุ่นพิเศษ ๑,๖๐๐ บาท
พระหางหมากรุ่นพิเศษ 1,600 บาท
พระหางหมากรุ่นพิเศษ (ปิดทอง) ๑,๗๐๐ บาท
พระหางหมากรุ่นพิเศษ (ปิดทอง) 1,700 บาท
 พระผงรูปพระวิสุทธิเทพ ปี 2524 ๑,๖๐๐ บาท
พระผงรูปพระวิสุทธิเทพ ปี 2524 1,600 บาท
พระผงรูปพระจุฬามณี ปี 2524 ๑,๖๐๐ บาท
พระผงรูปพระจุฬามณี ปี 2524 1,600 บาท (หมด)
 พระผงใบโพธิ์ สร้างก่อนพระคำข้าว ปิดทอง 1,700 บาท
พระผงใบโพธิ์ สร้างก่อนพระคำข้าว ปิดทอง 1,700 บาท (หมด)
 พระผงสมเด็จนางพระยา (เนื้อดิน) ปี ๒๕๒๐ ๑,๖๐๐ บาท
พระผงสมเด็จนางพระยา (เนื้อดิน) ปี ๒๕๒๐ 1,600 บาท
พระทุ่งเศรษฐี รุ่น ๑๐๐ ปีเกิดหลวงปู่ปาน สร้างปี ๒๕๑๘ (เนื้อดิน) ๑,๖๐๐ บาท
พระทุ่งเศรษฐี รุ่น 100 ปีเกิดหลวงปู่ปาน สร้างปี 2518 (เนื้อดิน) 1,600 บาท
พระภควัมต์ (พิมพ์ใหญ่) พระปิดตา-มหาลาภ ๑,๖๐๐ บาท
พระภควัมต์ (พิมพ์ใหญ่) พระปิดตา-มหาลาภ 1,600 บาท (หมด)
พระภควัมต์ (พิมพ์ใหญ่ มีกริ่ง) พระปิดตา-มหาลาภ ๒,๔๐๐ บาท
พระภควัมต์ (พิมพ์ใหญ่ มีกริ่ง) พระปิดตา-มหาลาภ 2,400 บาท (หมด)
พระปิดตาพิมพ์จิ๋ว ๑,๖๐๐ บาท
พระปิดตาพิมพ์จิ๋ว 1,600 บาท
พระรอด (กริ่งผสมว่าน ๑๐๘ เนื้อว่าน) สร้าง ๒๗ ก.พ. ๒๕๒๕ ๑,๖๐๐ บาท
พระรอด (กริ่งผสมว่าน ๑๐๘) สร้าง ๒๗ ก.พ. ๒๕๒๕ 1,600 บาท (หมด)
เหรียญเอกราช รุ่น ๑ ปี ๒๕๑๘ ๑,๖๐๐ บาท
เหรียญเอกราช รุ่น 1 ปี 2518 1,600 บาท (หมด)
 รูปหล่อหลวงปู่ปาน (กริ่ง) ปี ๒๕๑๘ ๘,๐๐๐ บาท
รูปหล่อหลวงปู่ปาน (กริ่ง) ปี 2518 8,000 บาท
เหรียญสุปฏิปันโน ปี ๒๕๒๐ (๒ แบบ) ๓๒๐ บาท
เหรียญสุปฏิปันโน ปี 2520 (แบบที่ 1) 320 บาท
เหรียญที่ระลึกผูกพัทธสีมา สีทอง (ติดโบว์ ปี ๒๕๒๐) ๔๘๐ บาท
เหรียญที่ระลึกผูกพัทธสีมา สีทอง ติดโบว์ ปี 2520 480 บาท
เหรียญที่ระลึกผูกพัทธสีมาคู่ (โลหะคู่สีทอง) สร้าง ๒๓ เม.ย. ๒๕๒๐ ๘๐๐ บาท
เหรียญที่ระลึกผูกพัทธสีมาคู่ สีทอง สร้าง ๒๓ เม.ย.๒๐ 800 บาท
เหรียญรูปในหลวง ร.๙ สีทอง สร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๐ ๔๘๐ บาท
เหรียญรูปในหลวง ร. 9 สีทอง สร้าง 24 เม.ย. 2520 480 บาท
เหรียญรูปในหลวง ร.๙ สีเงิน สร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๐ ๔๘๐ บาท
เหรียญรูปในหลวง ร. 9 สีเงิน สร้าง 24 เม.ย. 2520 480 บาท (หมด)
เหรียญรูปใบโพธิ์ (ชุบทอง) สร้าง ๘ ก.พ. ๒๕๓๕ ๑,๖๐๐ บาท
เหรียญรูปใบโพธิ์ (ชุบทอง) สร้าง 8 ก.พ. 2535 1,600 บาท
มงกุฏเพชร ๑,๖๐๐ บาท
มงกุฏเพชร 1,600 บาท
ล็อกเก็ตรูป ร.๕ ๑,๖๐๐ บาท
ล็อกเก็ตรูป ร. 5
1,600 บาท
ล็อกเก็ตรูปท่านปู่-ท่านย่า ๔๘๐ บาท
ล็อกเก็ตรูปท่านปู่-ท่านย่า 480 บาท
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม (เล็ก) ๓๒๐ บาท
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม (เล็ก) 320 บาท (จำกัดคนละ ๑ ผืน)
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม (ใหญ่) ๘๐๐ บาท
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม (ใหญ่) 800 บาท (หมด)
ผ้ายันต์เกราะเพชร (เล็ก) ๓๒๐ บาท
ผ้ายันต์เกราะเพชร (เล็ก) 320 บาท (จำกัดคนละ ๑ ผืน)
ผ้ายันต์เกราะเพชร (ใหญ่) ๘๐๐ บาท
ผ้ายันต์เกราะเพชร (ใหญ่) 800 บาท
มีดหมอด้ามฤาษี สร้าง ๗ ก.พ. ๒๕๓๕ ๘,๐๐๐ บาท
มีดหมอด้ามฤาษี สร้าง 7 ก.พ. 2535 8,000 บาท
น้ำมันชาตรี ๑๐๐ บาท
น้ำมันชาตรี 100 บาท
น้ำมันมนต์หลวงปู่ปาน ๒๐ บาท
น้ำมันมนต์หลวงปู่ปาน
20 บาท
 ชานหมากหลวงพ่อ ๑,๖๐๐ บาท
ชานหมากหลวงพ่อ
1,600 บาท
ลูกแก้วกลมดำ  480 บาท
ลูกแก้วกลมดำ 480 บาท
ลูกแก้วกลมดำใส่กรอบสีเงิน 530 บาท
ลูกแก้วกลมดำใส่กรอบสีเงิน 530 บาท (หมด)
ลูกแก้วกลมดำลูกแก้วกลมดำใส่กรอบสีทอง  580 บาท
ลูกแก้วกลมดำลูกแก้วกลมดำใส่กรอบสีทอง 580 บาท (หมด)
ลูกแก้วกลมใส ๓๒๐ บาท
ลูกแก้วกลมใส 320 บาท
ลูกแก้วกลมใสใส่กรอบสีเงิน 370 บาท
ลูกแก้วกลมใสใส่กรอบสีเงิน 370 บาท
ลูกแก้วกลมใสใส่กรอบสีทอง 420 บาท
ลูกแก้วกลมใสใส่กรอบสีทอง 420 บาท
รูปภาพหลวงพ่อนั่งปลุกเสกในโบสถ์ วัดท่าซุง ๒๓ ก.พ. ๒๕๒๘ (วันเสาร์ ๕) ๒๐ บาท
รูปภาพหลวงพ่อนั่งปลุกเสกในโบสถ์ วัดท่าซุง ๒๓ ก.พ. ๒๕๒๘ (วันเสาร์ ๕) 20 บาท (หมด)