ตอนที่ 50 "ประพาสมณฑลปราจีนบุรี (ฉะเชิงเทรา-นครนายก)" 29 ก.ย.52