ตอนที่ 48 "เประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า (ตอนที่ ๒)" 22 ก.ย.52