ตอนที่ 47 "ประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า (ตอนที่ ๑)" 21 ก.ย.52