ตอนที่ 46 "ประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ (อุตรดิตถ์)" 15 ก.ย.52