ตอนที่ 44 "ประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ (พิจิตร-พิษณุโลก)" 8 ก.ย.52