คลิปวีดีโอ งานตามรอยพระพุทธบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 - 2542

งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรรัตนโกสินทร์ วันที่ 23 พ.ค. 2542
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรรัตนโกสินทร์ วันที่ 23 พ.ค. 2542
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรศรีอยุธยา วันที่ 22 พ.ค. 2542
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรศรีอยุธยา วันที่ 22 พ.ค. 2542
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (Part C) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 3) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (Part B) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 2) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (Part A) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 1) วันที่ 12-23 พ.ย.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 3) วันที่ 23-25 ต.ค.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 3) วันที่ 23-25 ต.ค.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 2) วันที่ 23-25 ต.ค.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 2) วันที่ 23-25 ต.ค.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1) วันที่ 12-14 มิ.ย.2541
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (ตอนที่ 1) วันที่ 12-14 มิ.ย.2541
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 3)
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 3)
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 2)
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 2)
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 1)
งานพิธีฉลองชัย ณ อาณาจักรสุโขทัย วันที่ 14 ก.พ. 2541 (ตอนที่ 1)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์ครบ 84 ปี  (ตอนที่ 3)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์
ครบ 84 ปี (ตอนที่ 3)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์ครบ 84 ปี  (ตอนที่ 2)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์
ครบ 84 ปี (ตอนที่ 2)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์ครบ 84 ปี  (ตอนที่ 1)
งานพิธีทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ชัยวงศ์
ครบ 84 ปี (ตอนที่ 1)
งานพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุดอยตุง และ งานพิธีฉลองชัย ณ พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 18 มกราคม 2540 (รวมตอนที่ 1-2)
งานพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุดอยตุง และ งานพิธีฉลองชัย ณ พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 18 ม.ค. 2540 (รวมตอนที่ 1-2)
งานพิธีฉลองชัย ณ พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 18 มกราคม 2540 (ตอนที่ 2)
งานพิธีฉลองชัย ณ พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 18 ม.ค. 2540 (ตอนที่ 2)
งานพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุดอยตุง และ งานพิธีฉลองชัย ณ พระธาตุจอมกิตติ วันที่ 18 มกราคม 2540 (ตอนที่ 1)
งานพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุดอยตุง 18 ม.ค. 2540 (ตอนที่ 1)
พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปภาคใต้ วันที่ 23-28 ส.ค. 2539 (ตอนที่ 2)
พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปภาคใต้ วันที่ 23-28 ส.ค. 2539 (ตอนที่ 2)
พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปภาคใต้ วันที่ 23-28 ส.ค. 2539 (ตอนที่ 1)
พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปภาคใต้ วันที่ 23-28 ส.ค. 2539 (ตอนที่ 1)
งานพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 1 พฤษภาคม 2539
งานพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 1 พ.ค. 2539
งานรวมภาค ณ วัดพระแท่นดงรัง วันที่ 30 เมษายน 2539(ตอนที่ 2)
งานรวมภาค ณ วัดพระแท่นดงรัง วันที่ 30 เม.ย. 2539 (ตอนที่ 2)
งานรวมภาค ณ วัดพระแท่นดงรัง วันที่ 30 เมษายน 2539 (ตอนที่ 1)
งานรวมภาค ณ วัดพระแท่นดงรัง วันที่ 30 เม.ย. 2539 (ตอนที่ 1)
การเดินทางไปประเทศจีน (ครั้งที่ 1) วันที่ 22-31 มีนาคม 2539
การเดินทางไปประเทศจีน (ครั้งที่ 1) วันที่ 22-31 มีนาคม 2539
งานตามรอยพระพุทธบาท ณ  ประเทศพม่า วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2539 (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ณ ประเทศพม่า วันที่ 20-27 ก.พ. 2539 (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ณ ประเทศพม่า วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2539 (ตอนที่ 1)
งานตามรอยพระพุทธบาท ณ ประเทศพม่า วันที่ 20-27 ก.พ. 2539 (ตอนที่ 1)
งานครบรอบหลวงพ่อมรณภาพ 3 ปี วันที่ 25-26 ตุลาคม 2538
งานครบรอบหลวงพ่อมรณภาพ 3 ปี วันที่ 25-26 ตุลาคม 2538
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคกลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2538
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคกลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2538
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2538  (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2538 (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2538  (ตอนที่ 1)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคอีสาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2538 (ตอนที่ 1)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคใต้ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2537  (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคใต้ 18-19 พฤศจิกายน 2537 (ตอนที่ 2)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคใต้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2537  (ตอนที่ 1)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคใต้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2537 (ตอนที่ 1)
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ ปี 2536
งานตามรอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ ปี 2536